ปปป

Cookie Usage by Cookiebanana script

คุกกี้ที่สคริปต์ของเราใช้งาน

ชื่อคุกกี้การใช้งาน
CookiebananaCookieConsentใช้เพื่อเก็บข้อมูลคำยินยอม
– หมวดหมู่คำยินยอม
– วันเวลาที่ให้คำยินยอม
– ไอดีของคำยินยอม
**นอกจากนี้ยังใช้เพื่อให้สคริปต์ทราบว่าไม่จำเป็นต้องขอคำยินยอมอีก เนื่องจากได้เคยได้รับคำยินยอมไปแล้ว
ckbnn_langใช้เพื่อเก็บภาษาเพื่อใช้แสดงข้อมูลด้วยป๊อบอัพได้อย่างถูกต้อง